Oferta

Kurs przygotowawczy z rysunku odręcznego i malarstwa

 

Obejmuje kierunku:

 

– ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
– ARCHITEKTURA WNĘTRZ
– WZORNICTWO- GRAFIKA- ASP
– MALARSTWO
– FASHION DESIGN

W koszt kursu rysunku i malarstwa wliczone są wykłady i zagadnienia związane z historią oraz teorią architektury , konserwacją zabytków, historią sztuki oraz wiedzy z zakresu różnych technik malarskich i graficznych. Wiadomości dotyczące historii sztuki uzupełniają horyzonty maturzysty z zakresu nauk humanistycznych, dając szersze kompendium wiedzy na temat okresów stylowych. Kursant dostaje niezbędny wykaz literatury oraz opracowania naukowe indywidualnie, gdyż prowadzący na bieżąco on line ma kontakt mailowy i przez komunikatory z Uczniami. Osoby szczególnie zainteresowane danym tematem mogą liczyć na szereg udogodnień w kontaktach ze specjalistami, muzeami, oraz placówkami naukowymi.

Również prowadzone są konsultacje dla firm z zakresu normatywów i dokumentacji zwłaszcza historycznej. Wykonywania projektów w tym skomplikowanych konstrukcji więźb dachowych oraz renowacji. Prowadzący jest ekspertem międzynarodowym ds. historii architektury, konserwacji zabytków oraz malarstwa we Włoszech posiadając tytuł prof.visiting Uniwersytetu w Bolonii.

Zajęcia odbywają się w grupach do 5 osób w dogodnym ustalonym czasie dostosowanym do planu zajęć w semestrze zimowym i letnim przyszłego studenta.

Nasi byli uczniowie podczas 35 letniej działalności dydaktycznej po skończeniu studiów są najlepszymi ambasadorami szkoły rysunku i malarstwa w kraju i za granicą. Prowadzący zajęcia, jako kontynuatorzy najpierw lwowskiej szkoły architektury, a następnie śląskiej szkoły architektury przekazują wiedzę jaką nabyli podczas jednolitych studiów magisterskich oraz pracy naukowo-dydaktycznej . Obecny system studiów tzw. boloński /licencjat + s. magisterskie/ nie zdaje egzaminu z wielu technicznych i obiektywnych przyczyn i nie daje możliwości pełnego rozwoju studenta. Dlatego bez osobistego zaangażowania i pracy nad doskonaleniem warsztatu architektonicznego oraz indywidualnego pogłębiania wiedzy z zakresu teorii i praktyki nasz kurs daje nie tylko maturzystom ale i innym osobom możliwości zdobycia wiedzy praktycznej. A zatem zachęcamy do nauki w miłej artystycznej atmosferze.

Oferujemy w pełni profesjonalne plany malarskich kompozycji  wraz z modelami 1:1 antycznych rzeźb , historyczne oryginały detali tektonicznych wraz z elementami wnętrz oraz przedmioty do sztafażu i martwych natur.

Zajęcia obejmują omówienie zagadnień związanych z historią sztuki i architektury. Stanowią repetytorium z periodyzacji epok.

Podstawowe Epoki i Style Architektoniczne w europejskim kręgu kulturowym /umowna periodyzacja chronologiczna/

1. PREHISTORIA           2. STAROŻYTNOŚĆ     3. ŚREDNIOWIECZE     4. Historia Nowożytna

1.  Architektura prehistoryczna :     PREHISTORIA

  • sztuka prehistoryczna

 

2.  Architektura starożytna :       STAROŻYTNOŚĆ

  • starożytny Egipt
  • starożytna Mezopotamia
  • starożytna Persja
  • sztuka egejska
  • sztuka cykladzka
  • sztuka kreteńska
  • sztuka helladzka (sztuka mykeńska)

 

Architektura Klasyczna :

  • Grecja Starożytna
  • okres archaiczny – od 1200 p.n.e. do 480 p.n.e.
  • okres klasyczny –  od 480 p.n.e. do 323 p.n.e.
  • okres hellenistyczny – od 323 p.n.e. do 30 p.n.e.
  • Rzym Starożytny

3. Architektura Średniowiecza : Średniowiecze

  • wczesne chrześcijaństwo
  • architektura koptyjska
  • Bizancjum
  • okres przedromański
  • romanizm
  • gotyk

 

4. Architektura Nowożytna :       Historia Nowożytna

  • architektura renesansu
  • architektura baroku
  • rokoko
  • architektura klasycystyczna

* W periodyzacji odnoszącej się do dziejów Polski za początek ery nowożytnej uznaje się z reguły rok 1492 (śmierć króla Kazimierza Jagiellończyka) lub 1506 (śmierć Aleksandra Jagiellończyka). Za zakończenie powszechnie uznaje się III rozbiór Polski w 1795.

 

Architektura XIX w. :

  • historyzm
  • neoromanizm
  • neogotyk
  • neorenesans
  • neobarok
  • eklektyzm
  • neomauretanizm
  • styl arkadowy
  • szkoła chicagowska
  • architektura secesji

 

Architektura XX i XXI w. :

  • modernizm
  • wczesny modernizm
  • ekspresjonizm
  • konstruktywizm
  • styl międzynarodowy
  • architektura organiczna
  • późny i krytyczny modernizm
  • tradycjonalistyczna architektura XX wieku
  • postmodernizm
  • high-tech
  • dekonstruktywizm
  • krytyczny regionalizm
  • neomodernizm

 

Call Now Button